hong quang son la

Chào năm học mới với nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Ngày 5 tháng 9, cùng với cả nước, hàng vạn thầy và trò các trường trên địa bàn tỉnh tưng bừng, phấn khởi khai giảng năm học mới 2015-2016 với tinh thần: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI).

Trường Tiểu học Ngọc Linh (Thành phố) chuẩn bị khai giảng năm học mới.

 

Trong năm học vừa qua ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng quản lý giáo dục, chất lượng dạy và học. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành. Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, trật tự, kỷ cương, nề nếp dạy và học đã được củng cố và duy trì tốt. Mở rộng mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) cấp tiểu học và cấp THCS; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực người học. Tập trung quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông, dạy nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương. Chú trọng chất lượng đội ngũ nhà giáo gắn với thực hiện tốt chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế xã hội ĐBKK. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Năm học này, tỉnh ta đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đặc biệt, năm học vừa qua, công tác xã hội hóa giáo dục có nhiều tiến bộ, đổi mới; với sự quan tâm của tỉnh, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, các đoàn thể, năm học vừa qua đã tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú 214 trường và tiếp tục tổ chức thêm cho 13 trường trong năm học này. Qua đó, Tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi tăng so với năm học trước; tỷ lệ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt  93,04%. Hệ thống mạng lưới trường lớp được mở rộng và hoàn thiện. Công tác hợp tác và đào tạo với các tỉnh Bắc Lào tiếp tục duy trì và phát triển.... đó là những việc làm thật đáng trân trọng ở một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn.

 

Tuy nhiên, khách quan nhìn lại, hệ thống giáo dục và Đào tạo của tỉnh ta cũng còn những hạn chế đó là: Điều kiện cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị, thư viện, các điều kiện vệ sinh, nước sạch ở một số trường bán trú, nội trú, nhà công vụ còn khó khăn. Chất lượng các mặt giáo dục đã được nâng lên song vẫn còn thấp so với tỷ lệ chung của khu vực miền núi phía Bắc và toàn quốc. Công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt kết quả chưa cao...

 

Trong năm học mới 2015-2016, các cấp, các ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Tập trung các giải pháp giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, gắn với khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, xã hội học tập. Ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La cần  tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; thiết thực trong việc đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ hai không” với 4 nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dạy và học, phát huy tính tích cực của học sinh; quan tâm chăm lo đến học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh vùng cao, vùng sâu vùng xa; huy động nguồn lực xã hội cùng vào cuộc chung tay xây dựng hỗ trợ cho bếp ăn bán trú cho học sinh yên tâm học tập; huy động cao nhất tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

Theo Báo Sơn La