hong quang son la

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về tổ chức kỳ họp của HĐND tỉnh

Ngày 4/4/2014, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về tổ chức kỳ họp đối với HĐND huyện, thành phố. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, đại diện UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trưởng phó các Ban của HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, chuyên trách các Ban của HĐND huyện, thành phố.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành tốt các nội dung kỳ họp đề ra. Đây là kỳ họp đầu tiên thực hiện theo Thông báo số 207 của Thường trực HĐND tỉnh về quy trình xem xét, thông qua báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh. UBND tỉnh không trình tờ trình mà chỉ đọc dự thảo Nghị quyết; các nội dung trình, tham gia, giải trình, thông qua dự thảo nghị quyết theo lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế, Dân tộc; kỳ họp biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết toàn văn hoặc từng nội dung trong nghị quyết. Tài liệu của kỳ họp  được gửi đến Đại biểu HĐND trước 10 ngày khai mạc kỳ họp. Công tác thẩm tra các nội dung của kỳ họp của HĐND tỉnh được thực hiện đúng quy trình; các Ban của HĐND tỉnh  thực hiện kế hoạch, phân công nghiên cứu thẩm tra các văn bản trình kỳ họp…


Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất kỳ họp lần này có nhiều nội dung được đổi mới, thảo luận tổ được tập trung tại hội trường không tổ chức theo tổ, chất vấn và trả lời chất vấn gọn, đúng trọng tâm nội dung...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu, văn bản, dự thảo nghị quyết, đề cương tuyên truyền kỳ họp đảm bảo theo yêu cầu. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đã chủ động tập trung tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp một cách sâu rộng, đa dạng, phong phú, giúp cho cử tri trong tỉnh theo dõi được diễn biến kỳ họp. Đồng chí yêu cầu sau kỳ họp Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh xây dựng đề án đổi mới phương thức hoạt động của HĐND, chú trọng việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc gửi tài liệu cho đại biểu HĐND…