hong quang son la

Thành phố: Tập trung thu ngân sách, tăng cường chỉnh trang đô thị

Ngày 3-4, Thường trực Thành ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban với các ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể và hội nghề nghiệp, Bí thư Đảng ủy xã, phường, các chi đảng bộ cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị.


Hội nghị đã được quán triệt Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 78 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Trong quý I, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ban hành 269 văn bản chỉ đạo việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành  ủy. Lĩnh vực kinh tế có nhiều khởi sắc, tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.640 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2013; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng ổn định. Phát hiện và xử lý kịp thời các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết án đảm bảo đúng trình tự theo quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

 

Quý II, Thành phố tập trung lãnh đạo việc thu ngân sách, đảm bảo nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu; đẩy nhanh các dự án trọng điểm của tỉnh và Thành phố; thực hiện tốt chính sách khuyến nông, khuyến lâm, ổn định đời sống sản xuất cho các hộ tái định cư; tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết các trường cận chuẩn đạt chuẩn quốc gia gắn với việc triển khai xây dựng các trường học trở thành “Trung tâm giáo dục, trung tâm văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng”; củng cố mạng lưới y tế cơ sở cả về vật chất, trang thiết bị và đội ngũ phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.


Theo (http://www.baosonla.org.vn)