hong quang son la

Đối tác của Hồng Quang

Đối tác của Hồng Quang

STT

Đối tác

Sản phẩm dịch vụ

Mức độ quan hệ

1


Nhà phân phối chính thức của các hãng sản xuất thiết bị văn phòng hàng đầu trên thế giới như Panasonic, Sony, Dell, Dalite, Ziba, LBA, Timetrex, Zk

Là đại lý phân phối chính thức

2


Cung cấp chính hãng các sản phẩm máy photo tại Việt Nam

Là đại lý phân phối chính thức

3


Cung cấp máy tính chính hãng

Là đại lý phân phối chính thức

4


Tích hợp hệ thống, Dịch vụ phần mềm, Viễn thông – Internet và Sản xuất - Phân phối các sản phẩm ICT.

Là đại lý phân phối chính thức

5


Sản xuất, lắp ráp, bảo hành kinh doanh các thiết bị điện, điện tử và công nghệ thông tin

Là đại lý phân phối chính thức

6


Sản xuất các sản phẩm làm từ gỗ

Là đại lý phân phối chính thức

7


Nhà phân phối chính thức cho các sản phẩm thuộc Nhóm Máy Chủ, Thiết Bị Lưu Trữ và Thiết Bị Mạng của HP Việt Nam.

Là đại lý phân phối chính thức

8
 Nhà cung cấp  các giải pháp toàn diện về trình chiếu, thông tin và giám sát hình ảnhLà đại lý phân phối chính thức