hong quang son la

Giới thiệu về chúng tôi

Công ty cổ phần Hồng Quang Sơn La (Hồng Quang Sơn La) tiền thân là Trung tâm tin học Hồng Quang là đơn vị đầu tiên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tin học, máy văn phòng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong giai đoạn đầu hoạt động (6/1995).

 Công ty đã cung cấp máy tính và trang thiết bị văn phòng cho hầu hết các đơn vị, cơ quan trên địa bàn. Sau nhiều năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tin học, đơn vị đã có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ mạnh, điều kiện về vốn và cơ sở vật chất cũng tương đối đầy đủ.
          Cuối năm 2003, Trung tâm tin học Hồng Quang chuyển đổi thành Công ty TNHH Công nghệ và Tin học Hồng Quang. Năm 2006, Công ty đã chủ động sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và cơ cấu các phòng ban nhằm mục đích chuyên môn hóa mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong mỗi quy trình nghiệp vụ. Từ việc sắp xếp hợp lý cán bộ, xác định rõ lĩnh vực kinh doanh chủ yếu và nguy cơ tụt hậu do tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, Công ty đã cử một số cán bộ chủ chốt tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ từ các đối tác của Công ty. Bên cạnh đó cán bộ của Công ty cũng chủ động tự bồi dưỡng kiến thức cho mình thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là phương pháp tự học trên mạng. Song song với việc sắp xếp cán bộ, cơ cấu phòng ban và bồi dưỡng kiến thức, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã chủ động yêu cầu cán bộ, kỹ thuật viên của Công ty tham gia đóng bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi của người lao động. Mặt khác cũng là để tăng tính ổn định đối với việc quản lý và bảo toàn nhân lực trong điều kiện mặt bằng nhân lực của tỉnh còn yếu.
          Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, với phương châm và biện pháp như trên Công ty đã tạo dựng được thương hiệu “Hồng Quang Sơn La” trên địa bàn tỉnh, được đánh giá cao, vị thế và độ tin cậy trong kinh doanh ngày càng được củng cố. Đầu năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty nhất trí mở rộng lĩnh vực kinh doanh, chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức cổ phần, Công ty TNHH Công nghệ và tin học Hồng Quang được đổi tên thành Công ty cổ phần Hồng Quang Sơn La. Cùng với việc không ngừng đẩy mạnh chất lượng phục vụ Hồng Quang Sơn La đã triển khai, thực hiện thành công một số dự án, hợp đồng tiêu biểu:
          + Hợp đồng lắp đặt, tích hợp hệ thống mạng và điện thoại tại Sở Tài nguyên môi trường Sơn La;
          + Hợp đồng xây dựng, bảo trì và phát triển Website Báo điện tử Sơn La;
          + Thiết kế, xây dựng, thi công phần mềm “Thư viện điện tử, khai thác và phát huy giá trị tài liệu, văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La”;
          + Lắp đặt hệ thống mạng nội bộ, mua sắm máy tính, thiết bị tin học cho Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La;
          + Thiết kế, lắp đặt và tích hợp hệ thống mạng cục bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La;
          + Dự và thắng thầu cung cấp thiết bị tin học, máy văn phòng cho một số trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh (thuộc chương trình mục tiêu của Chính phủ);
          + Thắng thầu, chào hàng cạnh tranh về cung cấp máy in, máy văn phòng của Cục thuế tỉnh Sơn La;
          + Ký hợp đồng với Ban chỉ đạo 03 của Tỉnh ủy để xây dựng và triển khai phần mềm quản lý đối tượng 03 trên địa bàn tỉnh;
          + Hợp đồng mua sắm máy tính, trang thiết bị tin học, máy văn phòng cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La;
          + Cung cấp, lắp đặt thiết bị tin học, máy photocopy cho hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh;
          + Mua sắm thiết bị nội thất văn phòng, thiết bị lắp đặt hệ thống mạng LAN cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La;
          + Cung cấp thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ quản lý tài chính của Sở Tài chính tỉnh Sơn La;
          + Mua sắm. trang bị máy tính và thiết bị tin học cho Ủy ban kiếm tra Tỉnh ủy Sơn La;
          + Dự và thắng thầu gói thầu “Mua sắm trang thiết bị thuộc dự án đầu tư nâng cấp Trang thông tin điện tử Báo Sơn La”;
          + Xây dựng và nâng cấp Cổng thông tin điện tử huyện Vân Hồ;
          + Thiết kế, lắp đặt và tích hợp hạ tầng truyền thông ngành tài chính đặt tại Kho bạc Sơn La;
          + Thiết kế, xây dựng giao diện Trang thông tin điện tử Trường chính trị tỉnh Sơn La;
          + Thiết kế, xây dựng giao diện Trang chủ khách sạn Hương Sen 2, nhà nghỉ Lam Sơn, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La….
Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, tập thể cán bộ, kỹ thuật viên của Hồng Quang Sơn La luôn phấn khởi tham gia vào các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ vào các quỹ phục vụ an sinh xã hội.