hong quang son la

Kỳ họp thứ 12 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa X nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày 14-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 12, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.


6 tháng qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương, tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp “Quỹ vì người nghèo” được gần 600 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 30 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND các cấp tổ chức 75 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND với sự tham gia của 6.200 lượt cử tri...Các đại biểu tham dự kỳ họp.        

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X; triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”; phối hợp với HĐND tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, giải tốt quyết các vấn đề cử tri quan tâm, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của nhân dân; mở rộng và thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần đoàn kết quốc tế... 


Tại Kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã công bố Quyết định công nhận 5 đơn vị: Hội Người mù, Hội Luật gia tỉnh, Hội Cựu giáo chức, Hiệp hội Du lịch, Hội Phật giáo là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức lấy ý kiến tham gia vào các nội dung, văn bản trình Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019.


Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đã thông báo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp của đại biểu tại kỳ họp để bổ sung, chỉnh sửa vào các văn bản, trình Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X Đại hội; lựa chọn hình thức thi đua để xét tặng tại Đại hội; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2014-2019) diễn ra thành công tốt đẹp.

(Theo Báo Sơn La)