hong quang son la

Hồng Quang họp định kỳ sơ kết 6 tháng đầu năm.

Theo định kỳ, ngày 28 tháng 6 năm 2014, Công ty đã tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm. Cuộc họp với sự tham gia của ban lãnh đạo cùng đầy đủ cán bộ nhân viên Công ty.

Cuộc họp diễn ra trên tinh thần thoải mái, trao đổi để đi đến hướng tích cực. Các đồng chí Trưởng phòng đã báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, những mặt đã làm được và chưa làm được, từ đó xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo. Tại cuộc họp, lãnh đạo công ty đã nhấn mạnh sự phối hợp giữa kinh doanh – dịch vụ hướng tới hiệu quả công việc, đồng thời nêu cao hơn nữa tinh thần tự giác trong công việc của mỗi nhân viên.

          Phát huy những mặt mạnh, tập thể Hồng Quang đã và đang tự hoàn thiện là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực tin học - công nghệ thông tin.

PHƯƠNG LINH