hong quang son la

Hồng Quang họp định kỳ tháng 5

Ngày 09 tháng 06 năm 2014, lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên trong công ty đã tổ chức họp định kỳ tháng 5, cuộc họp nằm trong kế hoạch họp định kỳ hàng tháng của công ty.

         Cuộc họp diễn ra trên tinh thần nghiêm túc, khuyến khích góp ý để hoàn thiện. Theo đó, những vấn đề mới đề xuất được đưa ra bàn bạc, giải quyết thỏa đáng. Lãnh đạo Công ty cũng đã tổng kết tình hình hoạt động trong tháng, những mặt tích cực và hạn chế, định hướng phát triển cho những tháng sau.

PHƯƠNG LINH