hong quang son la

Hồng Quang triển khai dự án “Thư viện điện tử, khai thác và phát huy giá trị tài liệu văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La”.

Chiều ngày 09/06/2014, tại Văn phòng Công ty Hồng Quang, phòng phát triển phần mềm đã đón tiếp đồng chí Phạm Quốc Chinh – Phó phòng Cơ yếu công nghệ thông tin Văn phòng Tỉnh ủy tới trao đổi và góp ý về buổi thuyết trình phân tích kỹ thuật dự án “Thư viện điện tử, khai thác và phát huy giá trị tài liệu văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La” của Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La.

Thư viện điện tử là phần mềm quản lý và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu văn kiện Đảng trên mạng thông tin của Tỉnh ủy, đáp ứng yêu cầu tra cứu, khai thác tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, hoạch định  chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Tỉnh.

          Tại buổi thuyết trình, đồng chí Đặng Viết Mạnh – Trưởng phòng phát triển phần mềm đã giới thiệu tổng quan về phần mềm thư viện điện tử, những yêu cầu chung về phần cứng, phần mềm, kỹ thuật, mô  hình chung của hệ thống…

Đồng chí Đặng Viết Mạnh – Trưởng phòng phát triển phần mềm thuyết trình phân tích kỹ thuật của dự án.     

 

          Đồng chí Chinh cũng đã có những góp ý, trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc với phòng phát triển phần mềm, đánh giá tốt đã đáp ứng được hầu hết yêu cầu của dự án với nhiều chức năng mới, phương pháp cập nhật, khai thác tìm kiếm linh hoạt, đồng thời góp ý kiến về mặt còn hạn chế cần hoàn thiện tốt hơn.

Đồng chí Phạm Quốc Chinh – Phó phòng Cơ yếu công nghệ thông tin Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi và góp ý về bài thuyết trình dự án.


          Tiếp thu những đóng góp của đồng chí Chinh, phòng phát triển phần mềm phát huy những mặt đã đạt được, hoàn thiện những mặt hạn chế cho giai đoạn tiếp theo của dự án.


PHƯƠNG LINH