hong quang son la

Hồng Quang tham gia dự án cung cấp thiết bị giáo dục

Cuối tháng 5 vừa qua, Hồng Quang đã tham gia dự án xây dựng và lắp đặt thiết bị trường học.

Tiếp nối những thành công đã đạt được của những dự án trước, Hồng Quang luôn chú trọng đến từng giai đoạn, từ nhân lực đến hàng hóa, phân chia công việc cụ  thể (chuẩn bị hàng hóa, cán bộ kỹ thuật được bố trí đi lắp đặt hợp lý). Điểm quan trọng Hồng Quang luôn đặt lên hàng đầu là tiến độ và chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy, trong nhiều năm liền, Hồng Quang luôn là lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị văn phòng, giáo dục của các cơ quan trong tỉnh.

Dưới  đây là một số hình ảnh trong dự án:

Hồng Quang chuẩn bị hàng hóa cho dự án

Cán bộ kỹ thuật tiến hành lắp đặt


Một hạng mục của dự án được hoàn thành.

PHƯƠNG LINH