hong quang son la

Hội nghị liên tịch về kỳ họp thứ 8 HĐND, tỉnh Khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 9/5/2014, HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch về kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Hoàng Văn Chất – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Văn Chất chủ trì Hội nghị

       Kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII là kỳ họp giữa năm. Tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của HĐND, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Hội nghị sẽ xem xét thông qua các nghị quyết nhằm kịp thời đề ra các giải pháp có hiệu quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của tỉnh; điều chỉnh bổ sung một số chế độ, chính sách quan trọng để phù hợp với quy định của Trung ương và thực tiễn của tỉnh tạo môi trường thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh, củng cố hệ thống chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

        Kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh khóa XIII dự kiến tiến hành trong 03 ngày, từ 15 đến 17/7/2014 tại thành phố Sơn La.