hong quang son la

Mộc Châu nâng cao chất lượng đời sống văn hóa

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Mộc Châu được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp văn hóa - thể thao của huyện, tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, được các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng tham gia.

Ban chỉ đạo phong trào thường xuyên triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện và nội dung phong trào đến quần chúng nhân dân; tuyên truyền vận động toàn dân thực hiện công tác phòng, chống ma túy, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ… Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục pháp luật trong nhân dân, từ năm 2013 đến nay, đã tổ chức tuyên truyền miệng và thực hiện trợ giúp pháp lý cho 4.100 lượt người tại 52 bản; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên 370 cuộc cho hơn 130.000 lượt người ở cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và trường học, xã, thị trấn. Phát huy quyền làm chủ của người dân trong xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; 100% khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, sử dụng nguồn nước sạch. Các bản, tiểu khu từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng đường giao thông, đến hết quý I năm 2014, toàn huyện đã có 20 tuyến đường giao thông từ xã đến bản, tiểu khu, với tổng chiều dài hơn 20 km được xây dựng, tổng mức đầu tư trên 18 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 70%.

 

Chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở không ngừng được nâng cao; các chương trình văn hoá, văn nghệ, thi đấu TDTT được tổ chức tại huyện và tỉnh đạt kết quả cao. Đến nay, toàn huyện có 163 nhà văn hoá; 343 đội văn nghệ, 1 chi hội văn học nghệ thuật, 5 câu lạc bộ thơ, 1 thư viện huyện, 8 điểm thư viện cơ sở; 12 di tích lịch sử - văn hoá đã được xếp hạng, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia, 10 di tích cấp tỉnh; 229 sân thể thao và 490 đội thể thao; có 11,5% gia đình đạt gia đình thể thao và 19,5% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Đoàn thể thao của huyện tham gia Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII - 2014 giành 10 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng. 

Phát huy kết quả trên, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá hoạt động văn hoá, từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở; kết hợp chặt chẽ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và Chỉ thị 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từng bước xây dựng Mộc Châu phát triển toàn diện.