Các câu hỏi liên quan

Hà Trung Quân (29/12/2018)

Màn hình laptop bị sọc trắng

LÊ KHÁNH TOÀN (29/08/2018)

PC tự tắt nguồn liên tục?!

Bùi Anh Đạt (22/10/2019)

Máy tính không lên màn hình

Nguyễn Hải Hà (17/07/2019)

Dung lượng SSD

Nguyễn Quốc Hưng (08/08/2019)

Máy chậm

Lê Văn Sơn (23/07/2018)

Mình muốn tắt chức năng auto update trên win 10 pro ver 1803, đã thử tắt trong Services nhưng nó tự bật lại bằng 1 cách nào đó. CỨU MÌNH VỚI!!!!