hong quang son la

Thiết bị văn phòng


Ngày 16/06/2014, kỹ thuật Hồng Quang có chuyến công tác huyện. Tại đây, Hồng Quang đã tiến hành lắp ráp hoàn thiện và bàn giao thiết bị văn phòng theo đúng cam kết.

Xem tiếp